Tsukesage homongi (ceremonial kimono, reserved type)

34 / 34

Display count on page

 • Social Kimono
 • Kimono Yamato
 • Tsukesage homongi (ceremonial kimono, reserved type)
 • Social Kimono
 • ¥99,000(+handling fees)

 • Social Kimono
 • Kimono Yamato
 • Tsukesage homongi (ceremonial kimono, reserved type)
 • Social Kimono
 • ¥99,000(+handling fees)

 • Social Kimono
 • Kimono Yamato
 • Tsukesage homongi (ceremonial kimono, reserved type)
 • Social Kimono
 • ¥99,000(+handling fees)

 • Social Kimono
 • Kimono Yamato
 • Tsukesage homongi (ceremonial kimono, reserved type)
 • Social Kimono
 • ¥99,000(+handling fees)

 • Social Kimono
 • Kimono Yamato
 • Tsukesage homongi (ceremonial kimono, reserved type)
 • Social Kimono
 • ¥99,000(+handling fees)

 • Social Kimono
 • Kimono Yamato
 • Tsukesage homongi (ceremonial kimono, reserved type)
 • Social Kimono
 • ¥99,000(+handling fees)