Kimono accessories

60 / 62

Display count on page

 • Fit Koshihimo
 • KIMONO by NADESHIKO
 • Koshihimo tie string
 • Fit Koshihimo
 • ¥1,400(+handling fees)

 • Koshihimo SOLDOUT
 • Y. & SONS
 • Yukata-dressing items: Koshi-himo (tie-string), etc.
 • Koshihimo
 • ¥1,800(+handling fees)

 • Koshihimo
 • THE YARD
 • Koshihimo tie string
 • Koshihimo
 • ¥1,800(+handling fees)

 • Magic belt
 • Kimono Yamato
 • Date-jime (casual sash)
 • Magic belt
 • ¥1,000(+handling fees)

 • Magic belt
 • Kimono Yamato
 • Date-jime (casual sash)
 • Magic belt
 • ¥1,000(+handling fees)

 • Date jime
 • Y. & SONS
 • Yukata-dressing items: Koshi-himo (tie-string), etc.
 • Date jime
 • ¥5,000(+handling fees)

 • Han-Juban SOLDOUT
 • Kimono Yamato
 • Kimono innerwear (hadagi & susoyoke)
 • Han-Juban
 • ¥9,900(+handling fees)

 • Han-Juban
 • Kimono Yamato
 • Kimono innerwear (hadagi & susoyoke)
 • Han-Juban
 • ¥9,900(+handling fees)

 • Han-Juban
 • Kimono Yamato
 • Kimono innerwear (hadagi & susoyoke)
 • Han-Juban
 • ¥9,900(+handling fees)

 • Collar core
 • Kimono Yamato
 • Eri shin (collar support item)
 • Collar core
 • ¥400(+handling fees)

 • Collar core
 • Kimono Yamato
 • Eri shin (collar support item)
 • Collar core
 • ¥400(+handling fees)