Kimono bib Nadeshiko “A little surprise that transforms you…”
Discover kimono as fashion.

Collection

Yukata (Ready made item)

¥21,900+(+handling fees)

Yukata (with tailoring)

¥21,900+(+handling fees)

Yukata (with tailoring)

¥21,900+(+handling fees)

Yukata (with tailoring)

¥29,900+(+handling fees)

Yukata (with tailoring)

¥29,900+(+handling fees)

Yukata (with tailoring)

¥29,900+(+handling fees)

Yukata (with tailoring)

¥52,000+(+handling fees)

Yukata (with tailoring)

¥52,000+(+handling fees)

Shibori Yukata

¥62,400+(+handling fees)

Summer Linen Kimono (Omi/Shiga)

¥69,900+(+handling fees)

Shibori Yukata

¥62,400+(+handling fees)

Summer Linen Kimono (Ojiya/Niigata)

¥69,000+(+handling fees)

Summer Linen Kimono (Ojiya/Niigata)

¥69,000+(+handling fees)

Summer Linen Kimono (Ojiya/Niigata)

¥69,000+(+handling fees)

Summer Linen Kimono (Ojiya/Niigata)

¥74,900+(+handling fees)

Summer Linen Kimono(Ojiya/Niigata)

¥69,900+(+handling fees)

\ FOLLOW ME /