Search

Price Brands Color Type Origin Material Product condition

kimonoyamato

60 / 2,358

Display count on page

 • Yukata -Shibori-
 • Kimono Yamato
 • Yukata(with tailoring)
 • Yukata -Shibori-
 • ¥79,200(Includes handling fees)

 • Hanhaba-Obi
 • Kimono Yamato
 • Hanhaba Obi
 • Hanhaba-Obi
 • ¥13,200(Includes handling fees)

 • Hanhaba-Obi
 • Kimono Yamato
 • Hanhaba Obi
 • Hanhaba-Obi
 • ¥8,690(Includes handling fees)

 • Washable kimono
 • Kimono Yamato
 • Komon(synthetic/with tailoring)
 • Washable kimono
 • ¥44,000(Includes handling fees)

 • Washable kimono
 • Kimono Yamato
 • Komon(synthetic/with tailoring)
 • Washable kimono
 • ¥44,000(Includes handling fees)

 • Washable kimono SOLDOUT
 • Kimono Yamato
 • Komon(synthetic/with tailoring)
 • Washable kimono
 • ¥44,000(Includes handling fees)

 • Washable kimono
 • Kimono Yamato
 • Komon(synthetic/with tailoring)
 • Washable kimono
 • ¥44,000(Includes handling fees)

 • Washable kimono
 • Kimono Yamato
 • Komon(synthetic/with tailoring)
 • Washable kimono
 • ¥44,000(Includes handling fees)

 • Washable kimono
 • Kimono Yamato
 • Komon(synthetic/with tailoring)
 • Washable kimono
 • ¥44,000(Includes handling fees)

 • Washable kimono SOLDOUT
 • Kimono Yamato
 • Komon(synthetic/with tailoring)
 • Washable kimono
 • ¥44,000(Includes handling fees)

 • Washable kimono
 • Kimono Yamato
 • Komon(synthetic/with tailoring)
 • Washable kimono
 • ¥38,500(Includes handling fees)

 • Osima Tsumugi(silk100%)
 • Kimono Yamato
 • 本場大島紬【特選手縫い仕立てつき】
 • Osima Tsumugi(silk100%)
 • ¥385,000(Includes handling fees)

 • Osima Tsumugi(silk100%)
 • Kimono Yamato
 • 本場大島紬【特選手縫い仕立てつき】
 • Osima Tsumugi(silk100%)
 • ¥330,000(Includes handling fees)

 • Osima Tsumugi(silk100%)
 • Kimono Yamato
 • 本場大島紬【特選手縫い仕立てつき】
 • Osima Tsumugi(silk100%)
 • ¥330,000(Includes handling fees)

 • Osima Tsumugi(silk100%)
 • Kimono Yamato
 • 本場大島紬【特選手縫い仕立てつき】
 • Osima Tsumugi(silk100%)
 • ¥440,000(Includes handling fees)

 • Osima Tsumugi(silk100%)
 • Kimono Yamato
 • 本場大島紬【特選手縫い仕立てつき】
 • Osima Tsumugi(silk100%)
 • ¥495,000(Includes handling fees)

 • Osima Tsumugi(silk100%) SOLDOUT
 • Kimono Yamato
 • 本場大島紬【特選手縫い仕立てつき】
 • Osima Tsumugi(silk100%)
 • ¥495,000(Includes handling fees)

 • Osima Tsumugi(silk100%)
 • Kimono Yamato
 • 本場大島紬【特選手縫い仕立てつき】
 • Osima Tsumugi(silk100%)
 • ¥330,000(Includes handling fees)

 • Osima Tsumugi(silk100%)
 • Kimono Yamato
 • 本場大島紬【特選手縫い仕立てつき】
 • Osima Tsumugi(silk100%)
 • ¥330,000(Includes handling fees)

 • Osima Tsumugi(silk100%)
 • Kimono Yamato
 • 本場大島紬【特選手縫い仕立てつき】
 • Osima Tsumugi(silk100%)
 • ¥440,000(Includes handling fees)

 • Osima Tsumugi(silk100%)
 • Kimono Yamato
 • 本場大島紬【特選手縫い仕立てつき】
 • Osima Tsumugi(silk100%)
 • ¥440,000(Includes handling fees)

 • Tsumugi SOLDOUT
 • Kimono Yamato
 • Tsumugi (pure silk)
 • Tsumugi
 • ¥86,900(Includes handling fees)

 • Tsumugi
 • Kimono Yamato
 • Tsumugi (pure silk)
 • Tsumugi
 • ¥86,900(Includes handling fees)

 • Tsumugi
 • Kimono Yamato
 • Tsumugi (pure silk)
 • Tsumugi
 • ¥86,900(Includes handling fees)

 • Tsumugi
 • Kimono Yamato
 • Tsumugi (pure silk)
 • Tsumugi
 • ¥86,900(Includes handling fees)

 • Tsumugi
 • Kimono Yamato
 • Tsumugi (pure silk)
 • Tsumugi
 • ¥86,900(Includes handling fees)