Tsumugi (pure silk)

54 / 54

Display count on page

 • Tsumugi
 • KIMONO by NADESHIKO
 • Casual kimono
 • Tsumugi
 • ¥129,000(+handling fees)

 • Tsumugi
 • Kimono Yamato
 • カジュアル着物
 • Tsumugi
 • ¥79,000(+handling fees)

 • Tsumugi
 • Kimono Yamato
 • カジュアル着物
 • Tsumugi
 • ¥79,000(+handling fees)

 • Tsumugi
 • Kimono Yamato
 • カジュアル着物
 • Tsumugi
 • ¥79,000(+handling fees)

 • Tsumugi
 • Kimono Yamato
 • カジュアル着物
 • Tsumugi
 • ¥79,000(+handling fees)

 • Tsumugi
 • Kimono Yamato
 • カジュアル着物
 • Tsumugi
 • ¥79,000(+handling fees)

 • Social Kimono
 • Kimono Yamato
 • カジュアル着物
 • Social Kimono
 • ¥99,000(+handling fees)

 • Social Kimono
 • Kimono Yamato
 • カジュアル着物
 • Social Kimono
 • ¥99,000(+handling fees)

 • Social Kimono
 • Kimono Yamato
 • カジュアル着物
 • Social Kimono
 • ¥99,000(+handling fees)

 • Social Kimono
 • Kimono Yamato
 • カジュアル着物
 • Social Kimono
 • ¥99,000(+handling fees)