Natsu obi (summer sash)

60 / 63

Display count on page

 • Kyo Fukuro Obi
 • KIMONO by NADESHIKO
 • 浴衣の帯 / 夏帯
 • Kyo Fukuro Obi
 • ¥24,000(+handling fees)

 • Kyo Fukuro Obi
 • KIMONO by NADESHIKO
 • 浴衣の帯 / 夏帯
 • Kyo Fukuro Obi
 • ¥24,000(+handling fees)

 • Hanhaba Obi
 • KIMONO by NADESHIKO
 • 浴衣の帯 / 夏帯
 • Hanhaba Obi
 • ¥39,000(+handling fees)

 • Nagoya Obi
 • Kimono Yamato
 • 夏帯
 • Nagoya Obi
 • ¥29,900(+handling fees)

 • Nagoya Obi
 • Kimono Yamato
 • 夏帯
 • Nagoya Obi
 • ¥29,900(+handling fees)

 • Nagoya Obi
 • Kimono Yamato
 • 夏帯
 • Nagoya Obi
 • ¥29,900(+handling fees)

 • Kyo Fukuro Obi
 • KIMONO by NADESHIKO
 • 浴衣の帯 / 夏帯
 • Kyo Fukuro Obi
 • ¥39,000(+handling fees)

 • Kyo Fukuro Obi
 • KIMONO by NADESHIKO
 • 浴衣の帯 / 夏帯
 • Kyo Fukuro Obi
 • ¥24,000(+handling fees)

 • Hanhaba Obi SOLDOUT
 • KIMONO by NADESHIKO
 • 浴衣の帯 / 夏帯
 • Hanhaba Obi
 • ¥39,000(+handling fees)